Ważna jest kompleksowa obsługa

Zelektronizowanie udzielania zamówień publicznych, jednolity plik kontrolny, czy możliwość zawarcia spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy i formularza zawartego w systemie teleinformatycznym oraz opatrzenie go podpisem elektronicznym zmieniło otoczenie, w którym poruszają się przedsiębiorcy – mówi adwokat Jarosław Klimont.

Continue…

Kary umowne można miarkować

Zastrzeżenie kary umownej umacnia pozycję wierzyciela i przyczynia się do realnego wykonania zobowiązania przez dłużnika, ułatwiając zastosowanie wobec niego swoistej sankcji odszkodowawczej.

Continue…