Oferta

1. Prawo gospodarcze

w szczególności:

 • obsługa prawna inwestycji budowlanych;
 • zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego ; postępowanie rejestrowe;
 • negocjacje handlowe, redagowanie umów handlowych;
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej;
 • prowadzenie spraw przed sądami gospodarczymi.

2. Prawo cywilne

w szczególności:

 • obrót nieruchomościami;
 • zniesienia współwłasności nieruchomości;
 • sprawy spadkowe;
 • odszkodowania;
 • sprawy o zapłatę (roszczenia z umów, bezpodstawne wzbogacenie);
 • ustalenie prawa własności nieruchomości (zasiedzenie, uwłaszczenie i in.): sprawy dotyczące własności nieruchomości (rozgraniczenie, służebności drogi koniecznej);
 • podział majątku wspólnego małżonków.

3. Prawo karne:

 • obrona oskarżonych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem.

4. Prawo rodzinne

w szczególności:

 • rozwody i separacje;
 • sprawy alimentacyjne oraz o zaspokojenie potrzeb rodziny;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi;
 • rozdzielność majątkowa małżeńska.

5. Prawo administracyjne:

reprezentowanie stron na wszystkich etapach postępowania administracyjnego i przed sądami administracyjnymi.

6. Prawo podatkowe.

7. Prawo mieszkaniowe.

8. Prawo spółdzielcze.

9. Prawo Pracy:

 • reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami pracy.