Zespół

Mateusz Sudowski

Adwokat

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, następnie odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Od 2015 r. jako adwokat jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie. Doradza podmiotom z branży budowlanej, prowadzącym inwestycje na terenie całego kraju, zajmuje się sprawami z zakresu prawa autorskiego oraz prawa zamówień publicznych.

Świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych, prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych, doradza w kwestiach związanych z obsługą podatkową podmiotów prawnych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

« Powrót