Ważna jest kompleksowa obsługa

Zelektronizowanie udzielania zamówień publicznych, jednolity plik kontrolny, czy możliwość zawarcia spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy i formularza zawartego w systemie teleinformatycznym oraz opatrzenie go podpisem elektronicznym zmieniło otoczenie, w którym poruszają się przedsiębiorcy – mówi adwokat Jarosław Klimont.

Pana kancelaria kończy 20 lat. Czym w tym okresie zajmowała się, w szczególności wobec towarzyszących na co dzień zmian w systemie prawnym?

Kancelaria działa od 1999 r., świadcząc usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, koncentrując się w szczególności na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Kancelaria oferowała i oferuje szeroki zakres usług doradczych, czynnie uczestniczy w procesach sądowych, będąc aktywnym obserwatorem, ale i uczestnikiem przemian, jakie miały miejsce w systemie prawnym. Na przestrzeni tych 20 lat, ustawodawca dokonywał wielu, nie zawsze trafnych zmian legislacyjnych, mających wpływ na wiele dziedzin prawa, również w zakresie prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Największą bolączką polskiego systemu prawnego, jakiej doświadczałem przez te lata była – i nadal jest – przewlekłość postępowania w sprawach gospodarczych. Z założenia postępowania takie powinny być szybkie, jednakże rzeczywistość nie idzie w parze z tym postulatem. Myślę, że powołanie w 1989 r. sądów gospodarczych (wydziałów gospodarczych w sądach powszechnych), a tym samym specjalizacja sędziów orzekających w sprawach gospodarczych, było zabiegiem trafnym, jednak już wprowadzenie odrębności w postępowaniu cywilnym dotyczącym tych spraw wprowadziło wiele zamieszania. W szczególności przedsiębiorcy nie korzystający z usług profesjonalnych pełnomocników często nie do końca rozumieli na czym polegały odrębności postępowania w sprawach gospodarczych, co niekiedy powodowało w ich sytuacji procesowej poważne i nieodwracalne skutki. Wbrew założeniom przyświecającym tym zmianom, wprowadzenie specjalnej procedury nie przyspieszyło czasu rozpoznawania spraw gospodarczych. Z tej perspektywy – również dla mojej dalszej praktyki – budzi obawy niedawne przyjęcie przez ustawodawcę ponownego wprowadzenia do kodeksu postępowania cywilnego przepisów odrębnych dla tych spraw, w szczególności, iż przez 8 lat odrębności tych nie było. Dodatkowo postępująca cyfryzacja administracji publicznej oraz sądów stanowi niekiedy duże wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy coraz częściej muszą posługiwać się w bieżącej działalności narzędziami informatycznymi. Zelektronizowanie udzielania zamówień publicznych, jednolity plik kontrolny, czy wprowadzenie możliwości zawarcia spółki jawnej, komandytowej lub z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy i formularza zawartego w systemie teleinformatycznym oraz opatrzenie go podpisem elektronicznym w sposób istotny zmieniło otoczenie, w którym poruszają się przedsiębiorcy. Obecne perspektywy legislacyjne i wprowadzane zmiany powodują, iż prawnicy Kancelarii wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w zakresie opieki prawnej, dostosowując ofertę do zapotrzebowania w danych dziedzinach. Prawnicy podejmują też współpracę z klientami indywidualnymi, bowiem prawo również ich dotyczące stało się dyscypliną dynamiczną, wymagającą profesjonalnej wiedzy.

Siedziba Kancelarii Adwokackiej Jarosława Klimonta mieści się w Puławach. Z jakimi zagadnieniami prawnymi kancelaria ma styczność z uwagi na specyfikę lokalnego rynku?

Z jakimi zagadnieniami prawnymi kancelaria ma styczność z uwagi na specyfikę lokalnego rynku? Rynek ten jest bardzo zróżnicowany. Staramy się kierować ofertę przede wszystkim do przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości czy przedmiotu działalności, dostosowując się do ich potrzeb. Większość firm, którym świadczymy usługi prawne, czy to doradcze, czy reprezentując w sporach sądowych, to te, które zajmują się budownictwem. Świadczymy pomoc prawną także instytucjom spoza kręgów przedsiębiorczości. Lubelszczyzna to przede wszystkim przemysł chemiczny i budownictwo – firmy z tych branż dominują na mapie gospodarczej naszego regionu i siłą rzeczy to one kształtują rynek usług. Jednocześnie, prowadzimy również różnorodne sprawy klientów indywidualnych. (…)


» Pobierz artykuł w formacie PDF

źródło: „Rzeczpospolita” z dnia 04.10.2019 r.